Pregnancy stress linked to asthma and allergy

29 五月 2008,我的健康,

睇完以下文章, 係唔係要相信, 有敏感症唔一定係對某些東西有過敏反應?? 有壓力都會做成 IgE 升高? 有壓力? 未解決?

Continue


塵從那裡來 之 有冇咁大舊塵

24 五月 2008,我的健康,

真係唔係親眼見到, 真係唔敢相信公司 d 塵係嚴重到咁, 唔病真係有鬼~~ 話說, 自我買左部空氣清新機之後, 我係屋企每日都會開個 filter 來睇睇下係米真係會將 d 塵成功吸到, 日日都係食白果咁淛, 只得少少塵。雖然屋企冇咩塵, 唔知部機 work 唔 work, 我星期一帶左部返公司用, 睇下有冇幫助~~ 星期二下午, 開個 filter 來睇, 有好多明顯睇到既塵, 有紅, 藍色既毛毛, 好多好多.. 都唔知係邊度來.. 奇~~ 清理左 d 塵, 決定星期五再睇過... 今日 11 左右開來睇.. 唔係化~~ 有冇咁勁, 用個梳將 d 塵整埋一舊, 可以有咁大舊塵~~

Continue


個個問我, 你點呀, 好 d 未~~

17 五月 2008,我的健康,

個個問我, 你點呀, 好 d 未~~ 哎, 點答好, 我真係好病, 冇晚有覺好訓, 半夜就 default 會咳醒~~ 好辛苦囉~~ 對於一個一定要有飽覺訓既人, 每晚訓 1, 2 個鐘就會醒醒, 即係等於冇訓過。

Continue


蕁麻疹和血管性水腫疾病概述

11 五月 2008,我的健康,

過敏症 其實是患者對一些於大部份人無礙的物質所引起的激烈反應。引起過敏反應的物質我們稱之為致敏原。過敏反應通常不會在第一次接觸時發生,當身體第一次接觸時,身體便會產生免疫球蛋白E(IgE),並與細胞上的受體結合。當身體再次接觸時,致敏原便與免疫球蛋白E(IgE)結合後,引致細胞爆裂,釋放出化學物質,引致過敏反應。

Continue


每天要必食既藥

08 五月 2008,我的健康,

每天要必食既藥: 抗敏藥, 氣管藥

Continue


病發

06 五月 2008,我的健康,

蕁麻疹和血管性水腫(urticariaandangioedema)又稱風疹塊和血管神經性水腫,二者可分別出現或同時發生;表現為皮膚非指壓痕性的水腫,有時還累及上呼吸道或腸胃道粘膜。蕁麻疹僅損害皮膚表層,表現為紅色葡行邊緣、中央蒼白的團塊皮疹,有時可融合為巨大風團。血管性水腫的病變累及皮膚深層(包括皮下組織),事現容易識別的局限水腫。這些表現均可一時性迅速出現和消失。反復發作不超過6周者屬急性,反應屬慢性。

Continue