08 xmas (一)

25 Dec 2008,我的生活,


平安夜 12/24/08, 公司有 party!
冇 bonus, 有 party 都好過冇!
做野做到 1 點就去左某酒店開餐
今次 d 野食 cheap d, 返而食完冇事
好啦, 抽獎開始, 跟以往不同
以前公司人少, 人人有獎品
而家多左成倍人, 今次只有一半人有份
我都被抽中, 唔知係好彩定唔好彩呢?
中左盒會食肥人既朱古力!! 食左幾粒, 好味~~
除此之外, 每位同事都有支酒
有 d 男同事, 之後有街去, 又唔想囉住
比埋我, 咁我就有 4 支啦~~
其實朱古力本身都係得一盒, 男同事又唔囉, 又比埋我
哈哈, 真係滿載而歸, 好鬼重!!
返到元朗又要同老公去買聖誕 party 禮物
我地玩交換禮物, 一人要買一份 $50 以內既禮物
真係好難買!!! 杯, 毛布, 公仔, 太悶啦
由於要買 2 份, 真係冇計, 都要買套杯
呢套日本花, 細細隻, 用來飲下酒, 0岩哂 size
另外, 冇意中睇到份有 85折既刷牙套房, 好靚
如果比我自己抽返都唔錯, 希望抽中既朋友喜歡啦
另外, 一個煲!!! 李家的一份聖誕禮物吧!!!


冬大過年 我的生活 Next